Telefon : 0 850 346 62 10 | Email : info@nakliye.web.tr